Souboje na PET láhve :-)
  Buben Mikyska Šmíd Hurdálek Šafář Kudrna Kudrnová Fišer Štěpán SCORE POŘADÍ
Buben   0.0 0.3 3.3 2.2 4.1 1.0 4.0 0.2 14.11 3
Mikyska 0.0   1.4 2.5 0.1 3.0 0.0 0.2 0.2 6.14 8
Šmíd 3.0 4.1   2.0 1.2 0.3 5.0 0.2 5.0 20.8 1
Hurdálek 3.3 5.2 0.2   0.0 2.2 0.0 0.1 3.0 13.10 4
Šafář 2.2 1.0 2.1 0.0   0.4 2.0 2.0 0.2 9.9 7
Kudrna 1.4 0.3 3.0 2.2 4.0   5.0 3.2 2.0 20.11 2
Kudrnová 0.1 0.0 0.5 0.0 0.2 0.5   0.0 0.1 0.14 9
Fišer 0.4 2.0 2.0 1.0 0.2 2.3 0.0   3.4 10.13 6
Štěpán 2.0 2.0 0.5 0.3 2.0 0.2 1.0 4.3   11.13 5
Mířenka - 25 m - terč 50/20
  5 + 15 terč 50/20 pořadí
Buben 62 6
Mikyska 57 7
Šmíd 120 2
Hurdálek 110 3
Šafář 54 8
Kudrna 100 4
Kudrnová 75 5
Fišer 120 2
Štěpán 122 1