Základní ustanovení

 

Název soutěže: 

Klubové střílení KVZ TU2

číslo soutěže: 0614

Střelecký víceboj

 

Uzavřená soutěž pro Klub a pozvané hosty

 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel: KVZ TU2

 

Organizátor:     KVZ TU 2; (kontakt: Václav Hurdálek; Dlouhá 196,

                        541 02 Trutnov 4

v.hurdalek@seznam.cztel.: 777 819 269).

 

Termín soutěže: 18. června (St.) 2008 od 16,00 hod.

 

Místo konání:  střelnice lesárna Trutnov

 

Organizační výbor:  ředitel soutěže         - Václav Hurdálek, předseda KVZ

                              hlavní rozhodčí       - Josef Fišer 

                               zdravotník              - obsluha střelnice                                                      

 

Technická ustanovení

Rozhodování a hodnocení:  V duchu pravidel SVZ ČR

               

1. disciplína: VPs, VRs 1, (5+ 20 ran)

Nástřel:                5ran; čas 2 minuty

Vzdálenost:          25m;     Terč:  135 P (nekrytě ležící figura s kruhy)

 

2. disciplína: Terč SČS D1- s rukojmím (2 x 10 ran)

vzdálenost:        25m, přes střed terče bude svislý 4cm bílý pruh=rukojmí, jeho zasažení bude penalizováno ztrátou pěti bodů

 

3. disciplína: Terč FBI s rukojmím (10 ran)

vzdálenost:        15m, 10 ran na čas 15 sekund

hodnocení:  zásahy - rukojmí

 

4. disciplína: malorážná puška (5 + 15 ran)

vzdálenost:        25m, terč mezinárodní malorážkový

čas:                  3 + 5minut

 

 

Zbraně a střelivo:

Pistole ráže 7,62 mm – 11,43 mm (.32“-. 45“) / max. 12mm/
Délka hlavně do 153 mm (6“); odpor spouště 1,36 kg, mechanická mířidla…

 

a) Zbraně v rozsahu a parametrech stanovených Všeobecnými pravidly sportovní střelecké činnosti SVZ ČR. Odpor na spoušti zbraně bude měřen.

b) Je zakázáno střelivo svítící, průbojné, zápalné, nebo s ocelovým jádrem a každé další střelivo, které zjevně poškozuje terče.

 

Organizační ustanovení

 

Startovné: 0,- Kč/osoba

Ustrojení: Služební či polní stejnokroj, společenský oděv

Protesty:  s vkladem 500 Kč do rukou ředitele soutěže. Při zamítavém rozhodnutí o protestu propadá vklad organizátorovi soutěže.                 

Ceny:  nebudou.

Občerstvení při závodu: v omezeném množství a sortimentu na střelnici za úplatu

Zdravotní zabezpečení: zdravotník + pohotovostní vozidlo na střelnici.

 

Závěrečná ustanovení

 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se ustanoveními těchto propozic!

 

     Je povinná ochrana sluchu, povinná ochrana zraku (i u diváků!). Všichni účastníci soutěže jsou povinni přísně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě a na střelnici. Nedodržení zásad bezpečnosti nebo nesportovní chování bude potrestáno okamžitou diskvalifikací závodníka či účastníka-diváka soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu propozic z důvodů nepředvídatelných okolností a je jediný, komu náleží jejich výklad. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu. Soutěžit mohou i rozhodčí a funkcionáři závodu, nenaruší-li to chod soutěže.

 

 

 

Ředitel soutěže:

Václav Hurdálek