SVZ ČR - Klub vojáků v záloze  TRUTNOV 2 vydává

                                               Propozice  vybrané otevřené soutěže

A, základní a všeobecné ustanovení

 

         Velikonoční cena K V Z    TRUTNOV 2

 

Vybraná otevřená soutěž , bez rozlišení věkové kategorie.

Číslo soutěže (podle „Kalendáře 2006“) :  0609

 

Pořadatel a organizátor soutěže

KVZ TRUTNOV 2  (reg. č.  08 - 47 - 04)

 

Termín a místo soutěže

sobota  15. dubna  2006      Střelnice SBTS Hostinné

                              

ORGANIZAČNÍ VÝBOR + soutěžní výbor

Předseda  :               p. Tomáš Kudrna     (3 - 499)

Tajemník                :               p. Josef Fišer           (2 - 182)

Ředitel soutěže :      p. Václav Hurdálek  (2 - 181)

Hlavní rozhodčí:      p. Pavel Dvořáček   (1 -... )

Technický delegát:  p. Václav Hurdálek  (2 - 181)

Zdravotník soutěže: p. Karel Buben

Velitel střelnice :     URČENO VLASTNÍKEM STŘELNICE

Inspektor zbraní :    p. Tomáš Kudrna     (3 - 499)

Rozhodčí :               p. Václav Hurdálek     (2 - 181) \ palebná čára / ,  M. Hubáček, L.Fišer ,  P.Štěpán \ výměna a lepení terčů /Funkcionáři soutěže a delegovaní rozhodčí, se mohou soutěže zúčastnit i jako závodníci  (viz Pravidla).

 

B,  Technická  ustanovení

Závod je soutěží jednotlivců v disciplině  „STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ  PISTOLE - REVOLVER“  na tři terče – provedení disciplín „S 2“.

1)       Mířená střelba na přesnost - 5 + 10 ran na terč 77/P, 2 + 4 minuty

2)       Mířená střelba na rychlost - 10 ran na terč  135/P, h = z - t

3)       Akční střelba "Volná úloha" - 12 ran na 3 gongy, zbytek do SČS D2, h = z - t (z = zásahy papírového terče)

Počet nábojů  5 + 10 +10 + 12.  Nástřel je jen jeden na začátku soutěže = 5 ran  za 120 vteřin. Do soutěže se střílí 10 ran za 240 vteřin (4 minuty) u disciplíny 1. „VSTOJE + OBOURUČ + JEDNORUČ“ (jestliže závodník začne disciplínu JEDNORUČ MUSÍ dokončit celou disciplínu JEDNORUČ).

Zbraně na stolku, náboje vedle. Náboj spadlý (při soutěži) na zem se počítá jako vystřelený.

Zbraně   velkorážová pistole,revolver od ráže 7,62 až do 12 mm (střelivo „MAGNUM“ zakázáno) bez optických a elektronických zaměřovačů. Soutěžící smí používat pouze jednu zbraň po celý závod. Závady se neuznávají.

Výsledný počet bodů = součet všech tří disciplín.

Výkonnostní třídy se  uznávají potvrzení výkonnostních tříd = po vyhlášení výsledků,hodnocení podle PSS SVZ ČR.

 

Bezpečnostní  opatření:

Všichni účastníci soutěže jsou povinni  přísně  dodržovat bezpečnostní opatření podle pravidel. Manipulace se zbraněmi jen na palebné  čáře na povel rozhodčího, nebo ve vymezeném  prostoru střelnice BZ BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. Pohyb účastníků soutěže po střelnici jen s vybitými zbraněmi v bezpečném stavu „bez zasunutých zásobníků“ (i prázdných). Každé porušení se trestá okamžitou diskvalifikací závodníka a vykázání z prostoru střelnice bez náhrady startovného. Všichni účastníci závodu (závodníci a rozhodčí) použijí „ POVINNĚ“ vlastní chrániče sluchu a ochranu očí (z  netříštivého skla, nebo obdobného materiálu).

Všichni závodníci se MUSÍ řídit propozicemi, provozním řádem střelnice a platnými zákony.

 


C,Organizační ustanovení 

 

Účast na soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit členové střeleckých organizací: SVZ, SBTS, AVZO, SSK, SKP.

Všichni účastníci musí mít v pořádku členské průkazy (potvrzeno členství na rok 2006,platná lékařská prohlídka).  Podmínka účasti na soutěži je  „PLATNÝ ZBROJNÍ PRŮKAZ  +  PRŮKAZ ZBRANĚ  +  O.P. + lékařská prohlídka na rok 2006“

Všichni účastníci soutěže se účastní soutěže:

a/ na vlastní náklady (nebo na náklady vysílající složky) a

b/ na vlastní nebezpečí (což stvrzují svým podpisem na prezentační listině).

 

Hodnocení

První tři místa diplomy a věcné ceny, též cena útěchy.Bez rozlišení věkových či jiných kategorií.

 

Protesty

Jen písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 300 Kč, do 15 minut po zveřejnění výsledků.

 

Přihlášky

Nejsou nutné .  Bližší informace podá hlavní rozhodčí, nebo ředitel soutěže.

HLAVNÍ  ROZHODČÍ:  Pavel Dvořáček               

ŘEDITEL  SOUTĚŽE  :  Václav Hurdálek, Dlouhá 196, TRUTNOV 4, 541 02

 

Příspěvek na organizaci soutěže

50 Kč. Členové SVZ ČR – KVZ TRUTNOV 2 = zdarma.

 

Zdravotní zabezpečení

Bude zajištěno po celou dobu soutěže na střelnici zdravotníkem soutěže a pohotovostním vozidlem, popřípadě přivoláním rychlé záchranné služby mobilním telefonem.

 

Hospodářské ustanovení  

Účastníkům soutěže NEBUDOU poskytnuty příspěvky. Účastníci soutěže uhradí při prezentaci 50 Kč. Členové SVZ ČR – KVZ TRUTNOV 2 = zdarma.

 

Pojištění     

Pojištěni jsou jen členové SVZ ČR proti úrazu, krátkodobým úrazovým pojištěním podle pojistné smlouvy SVZ ČR.  Členové jiných střeleckých organizací „NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“. Musí být pojištěni sami, krátkodobým úrazovým pojištěním.

 

D, časový plán    

dne 15.4.2006

8.00   -   8.50    příjezd  účastníků  na  střelnici, prezentace, přejímka zbraní

8.50   -   9.00    seznámení účastníků závodu se střeleckou disciplinou, poučení o BEZPEČNOSTI

9:00-   cca 13.30  vlastní soutěž

 

E, závěrečná a schvalovací ustanovení                 

1,  každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanovení těchto propozic.

2, propozice v tomto znění schválila rada KVZ  TRUTNOV 2 a členská základna na členské schůzi dne 08.03.2006.   

 

 

Josef Fišer                            Václav Hurdálek                                                 Tomáš Kudrna

.................                                              ..........................                                                    .......................

rozhodčí                                  ředitel soutěže

hospodář                                                                                                               předseda